Xáo Tam Phân khô xắt lát ( loại lớn)

Giá: 1,300,000 đ/kg

Xáo Tam Phân khô xắt lát ( loại trung)

Giá: 1,100,000 đ/kg

Xáo Tam Phân khô xắt lát ( loại nhỏ)

Giá: 900,000 đ/kg