Xáo Tam Phân Khánh Hòa khô ( loại lớn)

Giá: 1,300,000 đ/kg

Xáo Tam Phân Khánh Hòa khô (loại trung)

Giá: 1,100,000 đ/kg

Xáo Tam Phân Khánh Hòa khô (loại nhỏ)

Giá: 900,000 đ/kg